Czy firmy pożyczkowe to parabanki?

Czym jest parabank? Do tej pory jednoznacznie nie zdefiniowano terminu parabank. W najogólniejszym znaczeniu jest to podmiot, który wykonuje usługi podobne do banków, ale nie podlega ustawie Prawo bankowe. jeśli weźmiemy pod uwagę, że ich głównym polem działalności są usługi depozytowe, wówczas należy zaliczyć do nich zarówno kasy spółdzielcze kasy…