Czy firmy pożyczkowe to parabanki?

Czy firmy pożyczkowe to parabanki?

Czym jest parabank?

Do tej pory jednoznacznie nie zdefiniowano terminu parabank. W najogólniejszym znaczeniu jest to podmiot, który wykonuje usługi podobne do banków, ale nie podlega ustawie Prawo bankowe. jeśli weźmiemy pod uwagę, że ich głównym polem działalności są usługi depozytowe, wówczas należy zaliczyć do nich zarówno kasy spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, zapomogowo-pożyczkowe, instytucje płatnicze oraz pieniądze elektronicznego. Firmy pożyczkowe, które udzielają świadczą zobowiązania finansowe nie przyjmując w zamian jakichkolwiek pieniędzy czy lokat nie wpisują się zatem w definicję parabanku. Dlatego przyjęto bardziej precyzyjne określenie, które mówi, że parabank to podmiot który wykonuje usługi podobne do bankowych (w tym również produkty finansowe) lecz nie podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego. Tym sposobem SKOKI-i, instytucje pieniądze elektronicznego czy kasy zapomogowe pozostaną poza strefą parabankową.

Kobieta pisze mazakiem słowo parabank
Parabank to podmiot wykonujący czynności podobne do bankowych

Czy firmy pożyczkowe to parabanki

Firmy pożyczkowe mieszczą się w definicji parabanku, lecz wykonują jedynie część usług charakterystycznych dla instytucji bankowych. Jeśli skupimy się jedynie na firmach oferujących pożyczki przez internet, które finansują te działania z kapitału własnego, wówczas może być mowa jedynie o udzielaniu zobowiązań finansowych. Niestety w społeczeństwie przyjęło się wrzucać wszystkie podmioty parabankowe do jednego worka. Wynika to prawdopodobnie z zbyt ogólnej treści znaczenia ów podmiotów. Niestety wpływa to niekorzystnie na wizerunek firm pożyczkowych. Owszem proponowane produkty są duże droższe niż ich odpowiedniki bankowe, lecz ich koszty są zawsze podane na stronie internetowej danej firmy.

Firmy pożyczkowe wykonują usługi analogiczne do instytucji bankowych, które polegają na udzielaniu pożyczek. Nie oferują działalności depozytowej.

Firma pożyczkowa to parabank, ale….

W Polsce funkcjonuje bardzo wiele instytucji świadczących zobowiązania finansowe drogą internetową. Najbardziej znane to Vivus, Provident, Wonga, Hapi pożyczki czy LendOn. Żadna z nich jednak:

  1. nie wymaga od klientów jakiejkolwiek przedpłaty przed udzieleniem pożyczki
  2. nie pobiera depozytów
  3. nie oferują lokat
  4. nie żąda zabezpieczeń
  5. nie gromadzi oszczędności klientów

Ponadto, choć wprawdzie firmy te nie podlegają nadzorowi KNF, muszą zostać wpisane do rejestru firm pożyczkowych w Polsce. Działają w oparciu o ustawę o kredycie konsumenckim a wiele z nich należy do Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, który dodatkowo wymusza stosowanie się do zasad etyki biznesu oraz wiarygodność oferowanych usług.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *